Zemin Çivisi

Zemin Çivisi

Zemin çivisi, kazı takviye uygulamalarında ve şev stabilitesinin desteklenmesinde zemine yük aktarımını sağlayan bir yapı elemanıdır. Zemin çivileri genellikle çelik veya fiber donatılardan oluşmaktadır, ancak zemine yük transferini geliştirmek ve paslanmaya karşı koruma sağlamak amacıyla genellikle etrafı çimento enjeksiyonu ile kaplanmaktadır. 

Zemin çivisi yöntemi, mevcut zemini takviye etmek veya güçlendirmek amacıyla şev ve kazılarda “çivi” olarak adlandırılan çelik çubukların yukarıdan aşağıya doğru zemine yerleştirilmesi işlemidir. Bu işlemle kendisini tutabilen kararlı bir zemin kesiti oluşturulmaktadır. Çiviler genel olarak çekmeye çalışmakla birlikte kayma yüzeyi civarında çivilerde eğilme ve kesme tesir kuvvetleri de oluşmaktadır. Takviye elemanları yatay veya kısmen yatay biçimde, zemindeki ana çekme gerilmesinin doğrultusuna takriben paralel olarak yerleştirilirler. Bu şekilde yerleştirmenin temel amacı, dengeyi bozan kuvvetlere doğrudan doğruya direnç göstererek ve kısmen normal gerilmeleri ve bunun sonucu olarak potansiyel kayma yüzeylerindeki kesme direncini arttırarak zeminin desteklenmesine katkıda bulunmaktır