Mini Kazık / Öngörmeli Ankraj

Mini Kazık / Öngörmeli Ankraj

Öngermeli zemin ankrajları, iksa sistemini, kazı çukuru dışındaki sağlam zemin tabakasından aldıkları kuvvetle tutarak yatay yönde destek olan elemanlar yapı elemanlarıdır. Zemin ankrajları kalıcı veya geçici olarak imal edilebilirler. 

Mini kazıklı ankrajlı bir istinat yapısında fore kazıklı ankrajlı bir iksa sistemine göre tek fark düşey yöndeki elemanların daha küçük çaplı mini kazıklar ile oluşurken, zemin şartları, çevre yükler, deformasyon kriterleri vb faktörlere bağlı olarak yatayda değişken sayı ve boyutlarda göğüsleme kirişleri ve öngermeli ankrajlar ile desteklenmiş bir yapıdır.