Fore Kazık

Fore Kazık

Taşıma kapasitesi düşük olan zeminlerde üst yapı yükünü sağlam zemine taşıtmak amacıyla tekil veya grup halinde yapılan kazıklardır. İmalat yöntemi, mevcut zemin koşullarına, önerilen kazık çapı ve boyuna göre değişiklik gösterir. Kazık çapları 60 cm ila 250 cm arasında ve kazık boyları da 100 m’ye kadar uygulanabilir. Kazıkların çapına, boyutlarına ve zemin koşullarına göre forajı; uygun ataşmanlar kullanılarak yapılır.